KIHON:

1. HD do SD: mawashi‐kake‐uke a teisho‐awase‐tsuki (např. kata UNSU)
2. BP: hineri ura‐mikazuki‐geri
3. BP: hineri ura‐mawashi‐geri


KIHON‐IDO:

1. ZD ayumi‐ashi gyaku‐sanbon‐tsuki (ZD gyaku‐tsuki FD oi‐tsuki ZD gyaku‐tsuki) / mawate
2. ZD ayumi‐ashi ren‐tsuki uchi‐uke stejná ruka yoko‐uraken‐uchi gyaku‐tsuky / mawate
3. ZD ayumi‐ashi jodan‐kizami‐tsuki gyaku‐tsuki ushiro‐ayumi‐ashi uchi‐uke gyaku‐tsuki mawashi‐geri gyaku‐tsuki / mawate
4. ZD ayumi‐ashi jodan‐kizami‐tsuki ushiro‐ayumi‐ashi age‐uke mae‐yoko‐geri‐kekomi
         gyaku‐tsuki ayumi‐ashi gyaku‐tsuki / mawate
5. ZD ayumi‐ashi soto‐uke yoko‐empi (KiD) tate‐uraken‐uchi(KiD) gyaku‐tsuki (ZD) / mawate
6. ZD ayumi‐ashi gyaku‐tsuki hineri mae‐geri mawashi‐geri (stejná noha, bez pokládání) gyaku‐tsuki / mawate


OYO‐IDO:
1. BP: suri‐ashi kizami‐tsuki gyaku‐tsuki (gyaku‐tsuki kizami‐tsuki)
2. BP: suri‐ashi yoko‐uraken‐uchi
3. BP: yori‐ashi kizami‐tsuki gyaku‐tsuki (gyaku‐tsuki kizami‐tsuki)
4. BP: yori‐ashi yoko‐uraken‐uchi
5. BP: hineri‐mae‐geri suri‐ashi gyaku‐tsuki
6. BP: hineri mawashi‐geri suri‐ashi gyaku‐tsuki
7. BP: yori‐ashi oi‐mae‐geri gyaku‐tsuki
8. BP: yori‐ashi oi‐mawashi‐geri gyaku‐tsuki


KAESHI‐KIHON‐IPPON‐KUMITE:

Útočník zahajuje útok ze ZD, před zahájením kombinace vždy hlásí prováděnou techniku. Obránce začíná z HD. Po provedení prvního útoku se mění role obránce a útočníka. Každá technika je provedena alespoň 2x na obě strany (hidari/migi).

1.) T: ZD ayumi‐ashi oi‐tsuki jodan (migi)
    U: ZD ushiro‐ ayumi‐ashi age‐uke (hidari)
    U‐>T: ZD ayumi‐ashi oi‐tsuki jodan (migi)
    T‐>U: ZD 45° ushiro‐ ayumi‐ashi tate‐shuto‐ukeZD chudan‐gyaku‐tsuki (hidari)
2.) T: ZD ayumi‐ashi oi‐tsuki chudan (migi)
    U: KKD 45°ushiro‐ ayumi‐ashi shuto‐uke (hidari)
    U‐>T: ZD ayumi‐ashi chudan‐mae‐geri (migi)
    T‐>U: ZD ushiro‐ayumi‐ashi gyakugedan‐baraijodan‐kizami‐tsukichudan‐gyakutsuki (hidari)
3.) T: ZD ayumi‐ashi chudan‐oi‐tsuki (migi)
    U: ZD ushiro‐ ayumi‐ashi gyaku‐gedan‐barrai (migi)
    U‐>T: ZD hineri‐chudan‐yoko‐geri‐kekomi
    T‐>U: ZD 45° gedan‐baraichudan‐gyaku‐tsuki (hidari)


KATA:
 
Tekki Shodan

Dále ZK vybere 1 kata z dosud uvedeného programu předchozích STV


SHITEI KATA:

Jion


BUNKAI‐KATA:

Obránce určí útočnikovi útok a pásmo. Předvede 1x kombinaci pomalu a poté předvede kombinaci 1x naplno.

     a) Analýza 5 sekvencí vlastního výběru z kata Tekki Shodan
     b) Předvedení a Analýza 5 sekvencí u Shitei kata


KIME‐WAZA:

Každá technika je provedena na obě strany (hidari/migi).

5x Kamae /: gyaku‐tsuki chudan 5x Kamae /: kizami‐tsuki jodan
5x Kamae /: mae‐geri chudan 5x Kamae /: yoko‐geri‐kekomi chudan