KIHON:

1. HD kagi‐tsuki
2. HD age‐tsuki
3. HD manji‐uke
4. HD do KiD yoko‐morote‐tsuki
5. HD do KiD fumikomi dopad do KiD s gedan‐barrai


KIHON-IDO:

1.   FD ayumi‐ashi sanbon‐tsuki (FD oi‐tsuki ZD gyaku‐tsuki FD oi‐tsuki) / mawate
2.   ZD gyaku‐tsuki (na místě) hineri‐mae‐geri dokročit vpřed tate‐shuto‐uke(gyaku rukou) oi‐tsuki
3.   ZD ushiro‐ayumi‐ashi soto‐uke mae‐yoko‐geri‐keage gyaku‐tsuki (ZD)
4.   ZD ayumi‐ashi oi‐tsuki překrok do (KkD) morote‐uke zpět (ZD) kizami‐tsuki gyakutsuki
5.   KkD ushiro‐ayumi‐ashi shuto‐uke mae‐ashi‐geri (přední nohou) do (ZD) gyaku tsuki
6.   ZD (na místě) jodan‐kizami‐tsuki chudan‐gyaku‐tsuki hineri‐yoko‐geri‐kekomi chudan gyaku‐tsuki
7.   KkD ushiro‐ayumi‐ashi morote‐uke do (ZD) ren‐tsuki hineri mae‐geri (stáhnout nohu zpět) gyaku‐tsuki mawate
8.   ZD ushiro‐ayumi‐ashi uchi‐uke ayumi‐ashi ushiro‐geri dokrok (ZD) s uraken uchi ayumi‐ ashi oi‐tsuki
9.   KiD yoko‐geri‐keage yoko‐geri‐kekomi (překrok přes kosa‐dachi kop rotace ve směru a druhou nohou druhý kop)
10. ZD ayumi‐ashi ashi‐barai gyaku‐tsuki


OYO‐IDO:

1. BP: yori‐ashi kizami‐tsuki
2. BP: yori‐ashi gyaku‐tsuki
3. BP: yori‐ashi yoko‐mawashi‐uraken‐uchi
4. BP: yori‐ashi oi‐mae‐geri
5. BP: yori ashi oi‐mawashi‐geri


KIHON-IPPON‐KUMITE:

Útočník zahajuje útok ze ZD, před zahájením kombinace vždy hlásí prováděnou techniku. Obránce začíná z HD. Každá technika je provedena alespoň 2x na obě strany (hidari/migi).

1. 2x T: ZD ayumi‐ashi oi‐tsuki jodan (migi)
        U: a) HD: úkrok zpět levou 45° do HsD sokumen(age)‐uke jodan yoko‐geri‐keage, překrok do KD: yoko‐empi‐uchi;
            b) HD: úkrok zpět do ZD age‐uke jodan (hidari) (půlkrok stažení přední nohy) ayumi‐ashi hinari‐mae‐geri chudan 
                       tate‐empi‐uchi jodan
2. 2x T: ZD: ayumi‐ashi oi‐tsuki chudan (migi)
        U: a) HD: úkrok zpět do ZD uchi‐ude‐uke kizami‐tsuki jodan gyaku‐tsuki chudan (hidari);
            b) HD: úkrok zpět 45° do KkD shuto‐uke (hidari) oi‐mae‐geri (oi‐mawashi‐geri) překrok do ZD gyaku‐tate‐nukite
                       chudan
3. 2x T: ZD ayumi‐ashi mae‐geri chudan (migi)
        U: a) HD: stažení pravé nohy do NaD migi gedan‐barai, tate‐shuto‐uke vykročení do ZD mae‐empi‐uchi;
            b) HD: úkrok zpět do KkD sukui‐uke překrok do ZD gyaku‐tsuki chudan (hidari)
4. 2x T: ZD: ayumi‐ashi yoko‐geri‐kekomi chudan (migi)
        U: a) HD: úkrok do strany 90° ZD ushiro‐chudan‐barai yoko‐geri‐kekomi KiD yokoempi‐uchi
            b) HD: úkrok zpět do ZD gyaku‐gedan‐barai kizami‐tsuki jodan gyaku‐tsuki chudan
5. 2x T: ZD: ayumi‐ashi mawashi‐geri jodan
        U: a) HD: úkrok 90° do ZD haiwan‐uchi‐uke jodan gyaku‐tsuki chudan;
            b) HD: úkrok otočením 135° do KiD tate‐heiko‐shuto‐uke yori‐ashi yoko‐empiuchi


KATA:

Dále ZK vybere 1 kata z dosud uvedeného programu předchozích STV


BUNKAI-KATA:

Obránce určí útočnikovi útok a pásmo. Předvede 1x kombinaci pomalu a poté předvede kombinaci 1x naplno.

Analýza 5 sekvencí vlastního výběru z kata Heian Godan
     a) Analýza 5 sekvencí vlastního výběru
     b) Analýza min. 3 sekvencí z druhé předvedené kata dle výběru ZK


KIME‐WAZA:

Každá technika je provedena na obě strany (hidari/migi).

5x ZD/: gyaku‐tsuki chudan 5x ZD/: kizami‐tsuki jodan
5x ZD/: mae‐geri chudan 5x ZD/: yoko‐geri‐kekomi chudan