KIHON:

1. HD chudan‐kakiwake‐uke mae‐geri sanbon‐tsuki (kombinace z jion)
2. HD awase‐tsuki
3. HD do ZD yama‐tsuki
4. HD ushiro‐geri
5. HD do NaD morote‐keito‐uke morote‐tensho‐tsuki (obouma rukama zároveň)
6. HD do ZD soto‐mawashi‐haito‐uchi uchi‐mawashi‐haito‐uchi (stejnou oi‐rukou)


KIHON-IDO:

1.   FD ayumi‐ashi oi‐tsuki / mawate
2.   ZD ayumi‐ashi oi‐tsuki chudan‐gyaku‐tsuki ushiro‐ayumi‐ashi gedan‐barai ayumi‐ashi chudan‐oi‐tsuki
3.   ZD ushiro‐ayumi‐ashi age‐uke ren‐tsuki (možno provádět i ve směru vpřed nebo mawate)
4.   ZD ushiro‐ayumi‐ashi age‐uke hineri mae‐geri (stáhnout nohu zpět) gyaku‐tsuki
5.   ZD ayumi‐ashi soto‐uke do (KiD) yoko‐empi a tate‐uraken‐uchi zpět do (ZD) gyaku‐tsuki
6.   ZD ushiro‐ayumi‐ashi uchi‐uke mae‐ashi‐geri gyaku‐tsuki (kop přední nohou)
7.   KkD ayumi‐ashi shuto‐uke do ZD soto‐mawashi‐uchi
8.   KkD ushiro‐ayumi‐ashi shuto‐uke mae‐mawashi‐geri do ZD gyaku‐tsuki / mawate
9.   KkD ushiro‐ayumi‐ashi morote‐uke do ZD ren‐tsuki
10. ZD mae‐geri jodan (vrátit kopající nohu zpět) chudan mawashi‐geri / mawate
11. ZD ayumi‐ashi mawashi‐geri gyaku‐tsuki / mawate
12. KiD chudan yoko‐geri‐kekomi yoko‐empi‐uchi yoko‐uraken‐uchi (3 × na každou stranu)
13. ZD ayumi‐ashi ushiro‐geri / mawate


OYO-IDO:

1. BP: suri‐ashi kizami‐tsuki
2. BP: suri‐ashi gyaku‐tsuki
3. BP: suri‐ashi yoko‐mawashi‐uraken‐uchi
4. BP: hineri mae‐geri
5. BP: hineri mawashi‐geri


KIHON-IPPON-KUMITE:

Útočník zahajuje útok ze ZD, před zahájením kombinace vždy hlásí prováděnou techniku. Obránce
začíná z HD. Každá technika je provedena na obě strany (hidari/migi).

1. 2x T: ZD: ayumi‐ashi oi‐tsuki jodan (migi)
        U: a) HD: úkrok zpět do ZD age‐uke gyaku‐tsuki (hidari);
            b) HD: úkrok zpět 45° do KkD tate‐shuto‐uke (nápřah na soto‐mawashi‐shutouchi)/přešlap
                       do ZD soto‐mawashi‐shut‐uchi jodan (hidari)
2. 2x T: ZD: ayumi‐ashi oi‐tsuki chudan (migi)
        U: a) HD: úkrok zpět do ZD (opačný postoj) soto‐ude‐uke gyaku‐tsuki (hidari);
            b) HD: úkrok zpět do ZD (stejný postoj) soto‐uke (migi) překrok do KiD yoko‐empi‐uchi
3. 2x T: ZD: ayumi‐ashi mae‐geri chudan (migi)
        U: a) HD: úkrok zpět do ZD gedan‐barai gyaku‐tsuki (hidari);
            b) HD: úkrok zpět do ZD gyaku‐gedan‐barai kizami‐tsuki jodan gyaku‐tsuki chudan (hidari)
4. 2x T: ZD: ayumi‐ashi yoko‐geri‐kekomi chudan (migi)
        U: a) HD: úkrok zpět 45° (otočením na jedné noze) do ZD soto‐ude‐uke chudan gyaku‐tsuki chudan (hidari);
            b) HD: úkrok zpět do FD chudan‐haiwan‐uke (hidari) překrok do ZDgyaku‐sotohaito‐uchi jodan (hidari)


KATA:

Dále ZK vybere 1 kata z dosud uvedeného programu předchozích STV


BUNKAI-KATA:

Obránce určí útočnikovi útok a pásmo. Předvede 1x kombinaci pomalu a poté předvede kombinaci 1x naplno:
     a) Analýza 5 sekvencí vlastního výběru z kata Heian Yondan
     b) Analýza min. 3 sekvencí z druhé předvedené kata dle výběru ZK


KIME-WAZA:

Každá technika je provedena na obě strany (hidari/migi).

5x ZD gyaku‐tsuki chudan
5x ZD mae‐geri chudan