KIHON:

1. HD (tate)age‐empi‐uchi
2. HD jodan‐mawashi‐empi‐uchi
3. HD jodan‐kosa‐uke
4. HD tate‐shuto‐uke ren‐tsuki
5. TD jodan‐haiwan‐uke a soto‐tetcui‐uchi (gyaku rukou)
6. HD mawashi‐geri
7. ZD chudan‐gyaku‐tsuki, jodan‐kizami‐tsuki (práce boků)


KIHON-IDO => všechny kombinace je možné dělat v chůzi vpřed a vzad:

1.   ZD (ushiro)‐ayumi‐ashi gyaku‐sanbon‐tsuki (gyaku‐kizami‐gyaku)
2.   ZD (ushiro)‐ayumi‐ashi age‐uke gyaku‐tsuki soto‐uke (možná výměna bloků)
3.   ZD (ushiro)‐ayumi‐ashi soto‐uke gyaku rukou uchi‐uke soto‐uke
4.   ZD (ushiro)‐ayumi‐ashi gedan‐barai oi‐rukou uchi‐uke gyaku‐tsuki
5.   ZD (ushiro)‐ayumi‐ashi gedan‐barai hineri (zadní nohou) mae‐geri (kopající noha zpět do ZD)
6  . ZD (ushiro)‐ayumi‐ashi gyaku‐tsuki uchi‐uke gyaku‐tsuki
7.   KkD (ushiro)‐ayumi‐ashi shuto‐uke překrok do ZK osae‐uke gyaku‐tate‐nukite
8.   KkD (ushiro)‐ayumi‐ashi uchi‐uke gyaku‐tsuki
9.   ZD hineri mae‐geri gyaku‐tsuki (chudan kamae te)
10. KiD chudan yoko‐geri‐keage tate‐uraken‐uchi (3 × na každou stranu)
11. KiD chudan yoko‐geri‐kekomi / yoko‐empi‐uchi (3 × na každou stranu)


SANBON-KUMITE:

Útočník zahajuje útok v ZD, před zahájením kombinace vždy hlásí pořadí technik. Např. jodan, chudan, mae‐geri. Obránce začíná z HD. Každá technika je provedena na obě strany (hidari/migi).

1. T: ZD ayumi‐ashi oi‐tsuki jodan, ayumi‐ashi oi‐tsuki chudan, ayumi‐ashi maegeri chudan
   U: ZD ushiro‐ayumi‐ashi age‐uke, ushiro‐ayumi‐ashi soto‐uke, ushiro‐ayumi‐ashi gedan‐barai gyaku‐tsuki
2. T: ZD ayumi‐ashi oi‐tsuki jodan, ayumi‐ashi oi‐tsuki chudan, ayumi‐ashi maegeri chudan
   U: ZD ushiro‐ayumi‐ashi age‐uke, ushiro‐ayumi‐ashi uchi‐uke, ushiro‐ayumi‐ashi gyaku gedan‐barai (stejnou rukou jako
             uchi‐uke) kizami‐tsuki gyaku‐tsuki
3. T: ZD v: oi‐tsuki jodan/ oi‐tsuki chudan/ maegeri chudan
   U: KkD ushiro‐ayumi‐ashi jodan haiwan‐morote‐uke, ushiro‐ayumi‐ashi morote‐uchiude‐uke, ushiro‐ayumi‐ashi sukui‐uke 
               překrok do ZK: gyaku‐tsuki


KATA:

Dále ZK vybere jednu kata z dosud uvedeného programu předchozích STV


BUNKAI:


Heian Sandan ‐ názorné vysvětlení alespoň 4 kombinací technik