KIHON:

1. HD yoko‐empi‐uchi
2. HD mae‐empi‐uchi
3. HD shomen‐uraken‐uchi (vpřed)
4. HD uchi‐mawashi‐shuto‐uchi (sek s nápřahem jako u gedan‐barrai)
5. HD osae‐uke, tate‐nukite
6. HD yoko‐uraken‐uchi (do strany kdy pěst končí malíkovou hranou dolů)
7. HD tate‐uraken‐uchi (do strany kdy pěst končí malíkovou hranou do strany)


KIHON-IDO => všechny kombinace je možné dělat v chůzi vpřed a vzad:

1.   ZD (ushiro)‐ayumi‐ashi sanbon‐tsuki (jodan‐oi‐tsuki/gyaku‐tsuki/chudan‐oi‐tsuki)
2.   ZD (ushiro)‐ayumi‐ashi age‐uke gyaku‐tsuki
3.   ZD (ushiro)‐ayumi‐ashi soto‐uke gyaku‐tsuki
4.   ZD (ushiro)‐ayumi‐ashi gedan‐barai gyaku‐tsuki
5.   ZD (ushiro)‐ayumi‐ashi uchi‐uke gyaku‐tsuki
6.   ZD (ushiro)‐ayumi‐ashi gyaku‐tsuki
7.   ZD (ushiro)‐ayumi‐ashi osae‐uke tate‐nukite
8.   KkD (ushiro)‐ayumi‐ashi shuto‐uke do úhlu 45°
9.   KkD (ushiro)‐ayumi‐ashi morote‐uke
10. ZD (ushiro)‐ayumi‐ashi mae‐geri oi‐tsuki
11. ZD (ushiro)‐ayumi‐ashi na místě gyaku‐uchi‐uke / hineri‐mae‐geri gedan‐barai
12. KiD chudan‐yoko‐geri‐keage (3 × na každou stranu)
13. KiD chudan‐yoko‐geri‐kekomi (3 × na každou stranu mawate)


GOHON-KUMITE:

Útočník zahajuje útok v ZD, před zahájením cvičení hlásí název techniky. Obránce začíná překrokem
z HD do ZD. Možno v kombinacích:
     - 5x vpřed/5x zpět
     - 3x vpřed‐1x zpět‐1x vpřed/3x zpět‐1x vpřed‐1x zpět (mění se útočník, obránce)

1. T: ZD ayumi‐ashi jodan‐oi‐tsuki
   U: ZD opačný střeh (stejný postoj) ushiro‐ayumi‐ashi age‐uke, poslední technika 1x protiútok gyaku‐tsuki, kiai
2. T: ZD ayumi‐ashichudan‐oi‐tsuki
   U: ZD opačný střeh (stejný postoj) ushiro‐ayumi‐ashi soto‐ude‐uke, poslední technika 1x protiútok gyaku‐tsuki, kiai
3. T: ZD ayumi‐ashi chudan‐oi‐tsuki
   U: ZD ushiro‐ayumi‐ashi uchi‐ude‐uke, poslední technika 1x protiútok gyaku‐tsuki, kiai
4. T: ZD ayumi‐ashi gedan‐oi‐tsuki
   U: ZD opačný střeh (stejný postoj) ushiro‐ayumi‐ashi gedan‐barrai, poslední technika 1x protiútok gyaku‐tsuki, kiai


KATA:

Dále ZK vybere jednu kata z dosud uvedeného programu předchozích STV


BUNKAI:


Heian Nidan ‐ názorné vysvětlení alespoň 4 kombinací technik