Souhrn
 Age-uke  kryt na horní pásmo
 Ayumi-ashi  krok vpřed
 Chudan  střední pásmo
 Gedan  spodní pásmo
 Gedan-barai  kryt na spodní pásmo
 Gyaku  zadní 
 Gyaku-tsuki  úder zadní rukou
 Hajime  začněte
 Heiko-dachi  paralelní postavení nohou, paty jsou v šíři ramen
 Hidari  levá
 Hikite  stahující se ruka, protipohyb útočící ruky
 Hineri  zadní
 Jodan   horní pásmo
 Kata  forma technik proti neviditelnému soupeři
 Kiai  bojový výkřik
 Kiba-dachi  postoj jezdce, těžiště uprostřed
 Kime  zpevnění, ohnisko síly
 Kokutsu-dachi  obranný postoj, poměr váhy těla 2/3 zadní noha, 1/3 přední noha
 Kumite  forma zápasu
 Mae  přední
 Mae-geri  kop dopředu
 Mawate  otočení, obrat o 180°
 Migi  pravá
 Mokuso  soustředit se, meditace
 Musubi dachi  volný postoj, paty se dotýkají, špičky jsou od sebe v úhlu 90°
 Oi-  přední
 Oi-tsuki  úder přední rukou bez práce boků
 Otoshi  dolů
 Seiza  sed na patách
 Sensei ni rei  pozdrav učiteli
 Shizentai  volný postoj
 Shomen  přední strana
 Shuto-uke  obrana středního pásma hranou ruky
 Soto  venkovní
 Tetsui uchi  úder pěstí malíkovou hranou
 Uchi  vnitřní
 Uchi-uke  obrana středního pásma vedená zevnitř ven
 Ushiro  vzad
 Yame  stop
 Yoi  pozor, připravit se, výchozí postavení
 Yoko  do strany
 Yoko-geri-kekomi  kop do boku
 Zanshin  bojová připravenost
 Zenkutsu-dachi  útočný postoj, poměr váhy těla 2/3 přední noha, 1/3 zadní noha