Oddílová kronika

Historie našeho oddílu se začíná psát koncem osmdesátých let. Za vším stojí pan Josef Rendl, náš hlavní trenér. Asi od roku 1985 jezdí na tréninky a různé semináře do Plzně, Českých Budějovic a získané zkušenosti předává dál mezi nás.

Horažďovický oddíl se zatím pomalu rozrůstá. První páskování se koná v roce 1990, nejvíc cvičenců má v polovině 90. let. Zpočátku trénujeme v Sokolovně, později také v nové škole (ZŠ Blatenská), začátečníci a pokročilí trénují odděleně. Vedle karate se cvičí také gymnastika.

Dáváme o sobě vědět i na poli soutěžním. Prosazujeme se nejenom na krajských ligách a přeborech, ale i na republikové úrovni.

Mezitím generace tehdejších začátečníků pokročila a teď pomáhá hlavnímu trenérovi s novými cvičenci. V současnosti trénujeme především v tělocvičně staré školy (ZŠ Komenského) a udržela se i tradice letních tréninků ve sportovním areálu Na Lipkách. Páskování pořádáme jednou až dvakrát ročně, podle počtu zájemců. Každý rok také vyhlašujeme nábor nových členů, i když kapacita tělocvičny nám toho moc nedovoluje.

Ale v malém oddíle se snadněji vytvoří dobrá parta. Scházíme se i mimo hlavní tréninky, leccos podnikáme, jezdíme na různé akce... Ale o tom si můžete přečíst dál.